Studija: Prinudni brakovi u Nemačkoj

Među devojkama koje pod prinudom stupaju u brak u Nemačkoj je oko 8% rođenih u Srbiji, na Kosovu ili u Crnoj Gori, pokazalo je istraživanje Saveznog ministarstva za porodicu, stare, žene i mlade. Skoro sve mlade žene koje moraju da se udaju za partnera kojeg određuje porodica u Nemačkoj su migrantskog porekla, a gotovo trećina … Continue reading

Samo trećina zaposlenih u medijima su žene

Samo trećina (33,3%) stalno zaposlenih u novinarstvu su žene, pokazuje najnovije istraživanje o položaju žena u medijima koje je sprovedeno u oko 60 zemalja. Istraživanje je pokazalo da su muškarci i dalje u većini na rukovodećim položajima ali da se jaz smanjuje u korist žena. U poređenju sa ostalim delovima sveta žene su zastupljenije na … Continue reading

Sve manje prisilnih brakova u Francuskoj

Broj brakova na koje su prisiljene devojke koje su se doselile u Francusku ili su imigrantskog porekla smanjuje se, a brakovi koji su sklopljeni bez pristanka najčešće se završe razvodom, što je mogućnost koju muslimanske devojke ne bi mogle da ostvare u zemljama svog porekla. Najveći broj prisilnih brakova sklopljen je pre nego što su … Continue reading

Ažurirana baza Evropske komisije o udelu žena i muškaraca u procesima odlučivanja u EU

Završeno je dopunjavanje baze podataka Evropske komisije o ulogama žena i muškaraca u procesima odlučivanja. Dopuna obuhvata tromesečne podatke vezane za političko odlučivanje na evropskom, državnom i regionalnom nivou (za ona područja na kojima su bili organizovani izbori). Podaci su skupljani u periodu između 14. i 28. februara 2011. godine i odnose se na sve … Continue reading

Žene sa invaliditetom u EU su pod većim rizikom kada je reč o diskriminaciji i nasilju

USAID je sastavio kolekciju statistika o rodnoj dimenziji invaliditeta. Ima više žena sa invaliditetom nego muškaraca, one čine skoro 3/4 od ukupnog broja osoba sa invaliditetom u zemljama sa srednjim i niskim prihodima. Prema ILO (International Labour Organization – Međunarodna radnička organizacija), to je posledica zanemarivanja u sistemu zdravstva, loših uslova na poslu i/ili rodno zasnovanog … Continue reading

Save the children: Norveška je najbolja zemlja na svetu za majke

Organizacija “Save the Children” je izdala izveštaj: “Položaj majki u svetu” Na ovogodišnji Dan majki, ono što mame imaju da slave razlikuje se dramatično u zavisnosti od države u kojoj žive, po izveštaju organizacije Save the Children, u kojem su navedeni podaci iz 164 zemlje vezani za dostupnost zdravstvene zaštite, obrazovanja i različitih mogućnosti. Norveška … Continue reading

I dalje postoje nejednakosti između muškaraca i žena kada je u pitanju odnos posao-privatni život

Trenutna istraživanja koja sprovodi EIGE  (Evropski institut za rodnu ravnopravnost) pokazuju da, uprkos unapređenju mera,  odnos između posla i privatnog života ostaje neravnomerno raspoređen između žena i muškaraca.  Istraživanja pokazuju da su žene i dalje glavne negovateljice dece i starijih, u najvećem broju zemalja članica Evropske unije. Prema tome, žene se, više nego muškarci,  suočavaju … Continue reading