ILGA: Uprkos svemu, Evropa još uvek najtolerantnije okruženje za LGBT osobe

Evropa je najtolerantnije okruženje za LGBT populaciju, iako je na severnom Kipru seksualni odnos između muškaraca krivično delo, što je jedinstven slučaj na tom kontinentu, pokazao je najnovji izveštaj Međunarodne LGBT organizacije (Ilga). Organizacija Ilga ipak ističe da je LGBT populacija diskriminisana u EU manje ili više u zavisnosti od zemlje. U nekim zemljama država … Continue reading

Konferencija: „Praćenje efekata politika i mera iz oblasti nasilja prema ženama“ – 17. novembar 2011. godine

Konferencija Praćenje efekata politika i mera iz oblasti nasilja prema ženama održana je 17. novembra 2011. godine u Palati Srbija. Konferenciji je prisustvovalo 140 učesnika i učesnica iz Srbije i inostranstva. Cilj konferencije bio je da se predstavi novoosnovana Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama, nezavisno stručno telo koje ima zadatak da prati i procenjuje … Continue reading

Objavljen KONKURS za učešće ekspertkinja u radu Nezavisne Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama

Upravni odbori Mreže „Žene protiv nasilja“ i Mreže za Evropski Ženski Lobi objavljuju KONKURS za učešće ekspertkinja u radu Nezavisne Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama. Nezavisna Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama je telo koje zajednički formiraju dve mreže ženskih organizacija civilnog društva: Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski Ženski Lobi. Opservatorija … Continue reading

UN pokreće nove mehanizme za eliminaciju diskriminacije žena u zakonima i zakonodavnoj praksi

Posle više od 15 godina od kako su se vlade obavezale Pekinškom platformom za akciju, UN savet za ljudska prava je osnovao novu radnu grupu za period od naredne tri godine, na temu diskriminacije žena u zakonima i zakonodavnoj praksi. Kamala Čandrakirana, bivša generalna sekretarka nacionalne komisije za borbu protiv nasilja nad ženama u Indoneziji,  … Continue reading

EWL i partnerske NVO pozivaju novu EU agenciju za azil da zaustavi diskriminaciju

Na Međunarodni dan izbeglica, 20. Juna, Evropska kancelarija za pitanja azila (EASO) je preuzela upravljanje svim procesima i politikom azila u Evropskoj uniji. Trenutna diskriminatorna i nedosledna raspodela pružanja utočišta širom EU, kao i nedostatak stručnosti o rodno zasnovanim progonima posebno ugrožavaju pojedinke. Da bi Evropska kancelarija za pitanja azila mogla da osigura da će … Continue reading

Objavljen izveštaj Globalne mreže žena graditeljki mira (GNWP) i Cordaid-a o troškovima i finansiranju Rezolucije 1325

Izveštaj Globalne mreze zena graditeljki mira i Cordaid-a predstavlja follow-up zajedničke studije o troškovima i finansiranju Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, o Zenama, miru i bezbednosti (UNSCR 1325). Zenske grupe, UN tela, kao i ostali zagovarači zenskih prava, mira i bezbednosti su, od njenog usvajanja 2000. godine, u više navrata isticali potrebu za izdvajanjem … Continue reading

Budžetske odluke imaju veliki uticaj na stanje rodne ravnopravnosti

Višegodišnji finansijski okvir (MFF) je  budžet EU koji određuje gornju granicu potrošnje za svaku oblast politika u EU u narednom sedmogodišnjem intervalu. Kako nadolazeći MFF (2014-2020) postaje glavna tema na evropskoj agendi, važno je dati glas nekim ključnim tačkama u toj debati. Evrospki ženski lobi (EWL), mreža WIDE (Women in Development) i Rodna radna grupa CONCORD – Evropska konfedracija … Continue reading

EWL objavio listu prioriteta za predstojeće poljsko predsedavanje Evropskom unijom

1. jula 2011. Predsedavanje Savetom Evropske unije (EU) preći će iz mađarskih u poljske ruke. Ženski evropski lobi (EWL), najveća asocijacija ženskih organizacija u EU, sa preko 2500 organizacija članica, poziva poljsko predsedavanje da nastavi da bude pokretačka snaga u borbi za ženska prava i osigura napredak u usvajanju zakona vezanih za pitanja rodne ravnopravnosti … Continue reading

Ponovo ujedinjenje porodice je od najbitnijeg značaja za dobrobit migrantkinja i za bolju intergraciju njihovih porodica tvrde EWL i Evropska mreža žena migrantkinja

Od svog osnivanja 2007. Godine Evropska mreža žena migrantkinja (ENoMW) je radila na tome da skrene pažnju na značaj povonog ujedinjenja porodica žena migrantkinja – i zbog njihove dobrobiti i zbog prilike da se cela porodica lakše integriše. Praksa vezivanja boravišnih dozvola i pravo na sticanje dobara za prvog migranta pojačava rodne nejednakosti u migrantskim … Continue reading

EWL nastavlja pripreme za predstojeću Evropsku godinu aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama 2012

Povodom trećeg evropskog Dana solidarnosti među generacijama, obeleženog 29. aprila, predsednica Evropskog ženskog lobija, Brigit Trims, prisustvovala je važnoj konferenciji EU u okviru priprema za predstojeću Godinu Evrope 2012 o aktivnom starenju i solidarnosti među generacijama. Bili su pozvani svi glavni donosioci odluka, poput zemalja članica, regionalnih i lokalnih vlasti, društvenih partnera i organizacija civilnog … Continue reading