mrezaewl

Profile: Mreza za Zenski Evropski Lobi je mreža nevladinih organizacija osnovana 2009. godine, sa ciljem promovisanja i unapredjenja zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, pre svega kroz kreiranje drustvenih okolnosti i odgovornosti donosilaca odluka na svim nivoima za punu primenu relevantnih interdrzavnih konvencija i preporuka o zenskim ljudskim pravima, aktivno ucesce u kreiranju politika u oblasti zenskih ljudskih prava i rodne ravnopravnosti, kao i kroz umrezavanje i osnazivanje zenskih organizacija, grupa i mreza iz regiona, Evrope i sveta. Od juna 2010. godine, Mreza za Evropski Zenski Lobi je pridruzena clanica medjunarodne asocijacije Evropski zenski lobi-European Women's Lobby.

Posts by mrezaewl: