Doneta Rezolucija o pravima žena

U rezoluciji o pravima žena koju je pre nekoliko dana u Strazburu donela Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) ocenjuje se da je napredak u toj oblasti manji od očekivanog, uprkos obavezama koje su tokom poslednje decenije preuzele države. PS SE zato poziva vlade na dodatne napore za zaštitu, jačanje i ostvarivanja prava žena u svetu. Iako je 187 zemalja od 193 članica rafitikovalo Konvenciju o eliminaciji diskriminacije žena, 42 države su imale primedbe na jedan ili više članova te konvencije, piše u rezoluciji. Ukazuje se da je uz to primena te konvencije i dalje nezadovoljavajuća. U rezoluciji, PS izražava žaljenje zbog široko rasprostranjene i sistematske diskriminacije žena, i zabrinutost da bi moglo doći do pogoršanja zbog strogih mera uvedenih zbog ekonomske i finansijske krize. Više od dve trećine siromašnih u svetu su žene, što je uzrok sekundarne diskriminacije, u pristupu zdravstvenoj nezi i obrazovanju, ukazuje se u rezoluciji i dodaje da svaka treća žena u svetu žrtva fizičkog nasilja. Oko 603 miliona žena i devojaka živi u zemljama u kojima ne postoje zakonski propisi koji ih štite od nasilja u porodici, a više od jedne desetine žena u svetu bilo je žrtva seksualnog nasilja, često tokom ratova. U rezoluciji piše i da žene i deca čine 80 odsto svih žrtava trgovine ljudima. Takođe, svaka treća žena u svetu ne ume da čita i piše, piše u rezoluciji PS SE. Žene čine samo 19 odsto poslanika u parlamentima sveta što negativno utiče na uređenje jednakosti polova u političkim programima zemalja, ocenjuje PS SE. Imajući u vidu stanje u oblasti prava žena, PS SE pozdravlja osnivanje organizacije UN za žene 2010. i podržava njene aktivnosti, u nadi da će ta agencija uspeti da podstakne promene nabolje širom sveta. U rezoluciji PS poziva zemlje članice SE da se više bore protiv diskriminacije žena i da rešavaju probleme u oblasti jednakosti polova i prava žena. Države SE su pozvane i da obezbede uravnoteženo učešće žena upolitičkom životu i telima koja donose političke odluke, dapotpišu, ratifikuju i sprovedu konvencije SE o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

 

Izvor: Beta

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: