Rasizam cveta dok EU ne radi ništa po pitanju antidiskriminacionog zakona

Čini se da je Evropska komisija taman odustala od usvajanja progresivnog EU antidiskriminacionog zakona.

Nacrt zakona koji bi zabranjivao diskriminaciju na osnovu religije ili verovanja, starosti, invaliditeta ili seksualne orijentacije u oblastima kao što su obrazovanje i pristup dobrima i uslugama, blokiran je u pregovorima između država članica već preko 3 godine. Za sada, manjine (sa izuzetkom etničkih manjina) su zaštićene jedino od diskriminacije prilikom zapošljavanja, ali ne i u ostalim oblastima života.

Ako ovaj zakon na kraju zaista i završi kao „zaboravljen“, kako je predvideo jedan od diplomata EU, posledice će biti strašne. Ne samo da su probuđene nade da će svi ljudi u Evropi konačno uživati ista prava u domaćinstvima, školama, pristupu zdravstvenoj nezi i socijalnim uslugama, već bi ova direktiva obezbedila i pravnu zaštitu od diskriminacije u ovim oblastima, ne samo u matičnim zemljama građanki/a, već i tokom njihove posete ili preseljenja u druge zemlje EU.

Istraživanje koje je širom EU sprovela Evropska agencija za fundamentalna prava (FRA) o iskustvima diskriminacije Muslimana jasno pokazuje potrebu za takvom zaštitom: najveći procenat diskriminacije je prijavljen u servisima poput: usluge u baru, restoranu, radnji, od strane stanodavca, u bankama, itd-ukupno 14 %).

Istraživanje je pokazalo da severnoafričke/i Muslimanke/i koje/i žive u italiji trpe posebno veliki nivo diskriminacije: svaka/i treća/i je iskusila/o neki oblik diskriminacije u radnjama, kafeima, restoranima ili barovima, dok je svaka/i četvrta/i doživela/o diskriminaciju u banci.

Kočenjem direktive i države članice EU i Evropska komisija, koja je inicirala predlog, šalju poruku da potreba za poštovanjem ljudskih prava i zaštitom od diskriminacije nije važna.

Posebno u trenutnoj klimi porasta netolerancije prema manjinama širom Evrope, potrebno nam je da članice EU pokažu političku volju za promenom situacije, kao i da Evropska komisija stvori politički pritisak da se predloženi zakon vrati na agendu sad, ne kasnije.

Urgentno je da zvaničnici slede savet Evropskog parlamenta koji je u više navrata zahtevao da nacrt zakona bude usvojen.

Ipak, živimo u demokratskom društvu, a to zahteva da i druge institucije osim parlamenta brinu o zaštiti manjinskih prava, LGBT osoba, osoba sa invaliditetom i ostalih grupa kojima preti diskriminacija.

Autorka članka radi u Evropskoj mreži protiv rasizma (ENAR)

Izvor: http://euobserver.com/7/114622

Prevod: M.Mirazic

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: