U Nemačkoj sistemska diskriminacija stranih roditelja

U Evropski parlament stigao je veliki broj peticija u kojima se građanke/i žale na procedure u Nemačkoj koje se odnose na razvod i starateljstvo nad decom, posebno u slučaju kada je jedan roditelj stranac. Građanke i građani, poreklom iz drugih članica EU, žale se na pristrasnost sistema u korist roditelja koji je nemačka/i državljanka/nin i … Continue reading

Moguće smanjenje prava na abortus u Španiji

Španska vlada konzervativca Marijana Rahoja (Mariano Rajoy) planira da izmeni zakon o abortusu. Kako je saopštilo 25. januara ministarstvo pravde, izmenom zakona bi pre svega trebalo da bude uvedena obaveza za maloletnice da za prekid trudnoće moraju da dobiju odobrenje roditelja. Time se polako obistinjavaju strahovi dela španskog stanovništva da će konzervativci učiniti korak u … Continue reading

Doneta Rezolucija o pravima žena

U rezoluciji o pravima žena koju je pre nekoliko dana u Strazburu donela Parlamentarna skupština Saveta Evrope (PSSE) ocenjuje se da je napredak u toj oblasti manji od očekivanog, uprkos obavezama koje su tokom poslednje decenije preuzele države. PS SE zato poziva vlade na dodatne napore za zaštitu, jačanje i ostvarivanja prava žena u svetu. … Continue reading

Rasizam cveta dok EU ne radi ništa po pitanju antidiskriminacionog zakona

Čini se da je Evropska komisija taman odustala od usvajanja progresivnog EU antidiskriminacionog zakona. Nacrt zakona koji bi zabranjivao diskriminaciju na osnovu religije ili verovanja, starosti, invaliditeta ili seksualne orijentacije u oblastima kao što su obrazovanje i pristup dobrima i uslugama, blokiran je u pregovorima između država članica već preko 3 godine. Za sada, manjine … Continue reading

Prioriteti u oblasti rodne ravnopravnosti tokom danskog predsedavanja EU

Tokom danskog predsedavanja Savetom Evropske unije tri oblasti vezane za rodnu ravnopravnost će biti u fokusu rada Saveta: žene i životna sredina, žene u upravnim odborima i rodno zasnovano obrazovanje. EU follow-up Četvrte svetske konferencije o ženama u organizaciji Ujedinjenih nacija u Pekingu 1995. Od 1999. godine, Evropska unija je načinila evaluaciju 12 kritičnih oblasti … Continue reading