Objavljen KONKURS za učešće ekspertkinja u radu Nezavisne Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama

Upravni odbori Mreže „Žene protiv nasilja“ i Mreže za Evropski Ženski Lobi objavljuju KONKURS za učešće ekspertkinja u radu Nezavisne Opservatorije za praćenje nasilja prema ženama. Nezavisna Opservatorija za praćenje nasilja prema ženama je telo koje zajednički formiraju dve mreže ženskih organizacija civilnog društva: Mreža Žene protiv nasilja i Mreža za Evropski Ženski Lobi. Opservatorija … Continue reading

Skupština Malte odobrila razvod

Izuzimajući Vatikan, Malta je jedina evropska zemlja u kojoj nije dozvoljen razvod braka. Malta je pristupila EU 2004. godine. Razvod braka i dalje nije moguć na Filipinima, u Čileu je dozvoljen tek 2004. a u Španiji, Italiji, Portugaliji i  Irskoj, koje su pretežno katoličke, to pravo je uvedeno između 1971. i 1996. godine. Parlament Malte … Continue reading

Samo trećina zaposlenih u medijima su žene

Samo trećina (33,3%) stalno zaposlenih u novinarstvu su žene, pokazuje najnovije istraživanje o položaju žena u medijima koje je sprovedeno u oko 60 zemalja. Istraživanje je pokazalo da su muškarci i dalje u većini na rukovodećim položajima ali da se jaz smanjuje u korist žena. U poređenju sa ostalim delovima sveta žene su zastupljenije na … Continue reading

Italija zabranjuje nošenje burki

U Francuskoj je 11. aprila stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje nošenje burke preko lica na javnom mestu. To je prvi slučaj u EU da je uvedena opšta zabrana pokrivanja lica, a za prekršioce je propisana novčana kazna do 150 evra i obuka o građanskom vaspitanju, ili samo jedna od te dve mere. Prema … Continue reading