Zabranjena burka i u Belgiji

U Francuskoj je 11. aprila stupio na snagu zakon kojim se zabranjuje nošenje burke preko lica na javnom mestu. To je prvi slučaj u EU da je uvedena opšta zabrana pokrivanja lica, a za prekršioce je propisana novčana kazna do 150 evra i obuka o građanskom vaspitanju, ili samo jedna od te dve mere. Prema … Continue reading

Javna preduzeća moraju ubrzano da povećaju broj žena u upravnim odborima ili da se suoče sa kaznama

Tema vezana za žene na rukovodećim pozicijama postavljena je visoko na agendi Evropske unije ovog meseca uz podršku Vivijen Reding, komesarke za pravdu, osnovna prava i državljanstvo. Na konferenciji u Berlinu, Reding je podsetila evropske kompanije da imaju manje od godinu dana da se dobrovoljno obavežu potpisivanjem Zaveta za žene u upravnim odborima u Evropi … Continue reading

Rukovodeći Ujedinjenih nacija poziva na preduzimanje koraka za zaustavljanje rodne diskriminacije u parlamentima

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Ban Ki-Mun, prilikom izlaganja tokom sastanka na najvišem nivou o ženama i demokratiji, održanom u glavnom gradu Litvanije, Vilnjusu, izjavio je da je došlo vreme za „brži i sveobuhvatniji napredak“ u promovisanju učešća žena na svim nivoima društva. „Kada su žene uključene, demokratija napreduje. A, kada žene preuzimaju liderske uloge koje … Continue reading

UN pokreće nove mehanizme za eliminaciju diskriminacije žena u zakonima i zakonodavnoj praksi

Posle više od 15 godina od kako su se vlade obavezale Pekinškom platformom za akciju, UN savet za ljudska prava je osnovao novu radnu grupu za period od naredne tri godine, na temu diskriminacije žena u zakonima i zakonodavnoj praksi. Kamala Čandrakirana, bivša generalna sekretarka nacionalne komisije za borbu protiv nasilja nad ženama u Indoneziji,  … Continue reading

Sve manje prisilnih brakova u Francuskoj

Broj brakova na koje su prisiljene devojke koje su se doselile u Francusku ili su imigrantskog porekla smanjuje se, a brakovi koji su sklopljeni bez pristanka najčešće se završe razvodom, što je mogućnost koju muslimanske devojke ne bi mogle da ostvare u zemljama svog porekla. Najveći broj prisilnih brakova sklopljen je pre nego što su … Continue reading

EWL i partnerske NVO pozivaju novu EU agenciju za azil da zaustavi diskriminaciju

Na Međunarodni dan izbeglica, 20. Juna, Evropska kancelarija za pitanja azila (EASO) je preuzela upravljanje svim procesima i politikom azila u Evropskoj uniji. Trenutna diskriminatorna i nedosledna raspodela pružanja utočišta širom EU, kao i nedostatak stručnosti o rodno zasnovanim progonima posebno ugrožavaju pojedinke. Da bi Evropska kancelarija za pitanja azila mogla da osigura da će … Continue reading