Osobe istog pola mogu sklapati brakove u pet zemalja članica EU – Holandiji od 2001, Belgiji od 2003, Španiji od 2005, Švedskoj od 2009. i Portugaliji od prosle godine. Registrovana partnerstva su mogućnost prijavljivanja parova bez tradicionalnog braka, koja postoji u 14 zemalja članica – Austriji, Belgiji, Českoj, Danskoj, Nemačkoj, Finskoj, Mađarskoj, Irskoj, Luksemburgu, Holandiji, … Continue reading

Spor oko produženja porodiljskog u EU

Prema propisima koji se primenjuju od 1992. godine, žene mogu da uzmu najmanje 14 sedmica plaćenog porodiljskog odsustva. Mnoge zemlje već imaju porodiljsko daleko veće od toga, a u Šveskoj se porodiljsko može deliti između majke i oca. Evropska komisija je predložila da se porodiljsko poveća sa 14 na 18 sedmica, u skladu sa standardima … Continue reading

Objavljen izveštaj Globalne mreže žena graditeljki mira (GNWP) i Cordaid-a o troškovima i finansiranju Rezolucije 1325

Izveštaj Globalne mreze zena graditeljki mira i Cordaid-a predstavlja follow-up zajedničke studije o troškovima i finansiranju Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, o Zenama, miru i bezbednosti (UNSCR 1325). Zenske grupe, UN tela, kao i ostali zagovarači zenskih prava, mira i bezbednosti su, od njenog usvajanja 2000. godine, u više navrata isticali potrebu za izdvajanjem … Continue reading

Budžetske odluke imaju veliki uticaj na stanje rodne ravnopravnosti

Višegodišnji finansijski okvir (MFF) je  budžet EU koji određuje gornju granicu potrošnje za svaku oblast politika u EU u narednom sedmogodišnjem intervalu. Kako nadolazeći MFF (2014-2020) postaje glavna tema na evropskoj agendi, važno je dati glas nekim ključnim tačkama u toj debati. Evrospki ženski lobi (EWL), mreža WIDE (Women in Development) i Rodna radna grupa CONCORD – Evropska konfedracija … Continue reading

Malta je jedina evropska zemlja u kojoj nije dozvoljen razvod braka

Izuzimajući Vatikan, Malta je jedina evropska zemlja u kojoj nije dozvoljen razvod braka. Malta je pristupila EU 2004. godine. Razvod braka i dalje nije moguć na Filipinima, u Čileu je dozvoljen tek 2004. a u Španiji, Italiji, Portugaliji i  Irskoj, koje su pretežno katoličke, to pravo je uvedeno između 1971. i 1996. godine. Na Malti, … Continue reading

Potrebna borba protiv diskriminacije u doba krize

Zamenica generalnog sekretara Saveta Evrope, Moud de Bur-Bukikio (Maud de Boer-Buquicchio), u Beogradu je boravila da bi učestvovala na skupu Evropskog dijaloga o upravljanju internetom (EuroDig). Ona je prva žena koja je imenovana za zamenicu generalnog sekretara te panevropske organizacije, a ovo joj je drugi mandat. Konvenciju o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama … Continue reading