EWL objavio listu prioriteta za predstojeće poljsko predsedavanje Evropskom unijom

1. jula 2011. Predsedavanje Savetom Evropske unije (EU) preći će iz mađarskih u poljske ruke. Ženski evropski lobi (EWL), najveća asocijacija ženskih organizacija u EU, sa preko 2500 organizacija članica, poziva poljsko predsedavanje da nastavi da bude pokretačka snaga u borbi za ženska prava i osigura napredak u usvajanju zakona vezanih za pitanja rodne ravnopravnosti … Continue reading

Ponovo ujedinjenje porodice je od najbitnijeg značaja za dobrobit migrantkinja i za bolju intergraciju njihovih porodica tvrde EWL i Evropska mreža žena migrantkinja

Od svog osnivanja 2007. Godine Evropska mreža žena migrantkinja (ENoMW) je radila na tome da skrene pažnju na značaj povonog ujedinjenja porodica žena migrantkinja – i zbog njihove dobrobiti i zbog prilike da se cela porodica lakše integriše. Praksa vezivanja boravišnih dozvola i pravo na sticanje dobara za prvog migranta pojačava rodne nejednakosti u migrantskim … Continue reading

Ažurirana baza Evropske komisije o udelu žena i muškaraca u procesima odlučivanja u EU

Završeno je dopunjavanje baze podataka Evropske komisije o ulogama žena i muškaraca u procesima odlučivanja. Dopuna obuhvata tromesečne podatke vezane za političko odlučivanje na evropskom, državnom i regionalnom nivou (za ona područja na kojima su bili organizovani izbori). Podaci su skupljani u periodu između 14. i 28. februara 2011. godine i odnose se na sve … Continue reading

Žene sa invaliditetom u EU su pod većim rizikom kada je reč o diskriminaciji i nasilju

USAID je sastavio kolekciju statistika o rodnoj dimenziji invaliditeta. Ima više žena sa invaliditetom nego muškaraca, one čine skoro 3/4 od ukupnog broja osoba sa invaliditetom u zemljama sa srednjim i niskim prihodima. Prema ILO (International Labour Organization – Međunarodna radnička organizacija), to je posledica zanemarivanja u sistemu zdravstva, loših uslova na poslu i/ili rodno zasnovanog … Continue reading

EWL nastavlja pripreme za predstojeću Evropsku godinu aktivnog starenja i solidarnosti među generacijama 2012

Povodom trećeg evropskog Dana solidarnosti među generacijama, obeleženog 29. aprila, predsednica Evropskog ženskog lobija, Brigit Trims, prisustvovala je važnoj konferenciji EU u okviru priprema za predstojeću Godinu Evrope 2012 o aktivnom starenju i solidarnosti među generacijama. Bili su pozvani svi glavni donosioci odluka, poput zemalja članica, regionalnih i lokalnih vlasti, društvenih partnera i organizacija civilnog … Continue reading

Save the children: Norveška je najbolja zemlja na svetu za majke

Organizacija “Save the Children” je izdala izveštaj: “Položaj majki u svetu” Na ovogodišnji Dan majki, ono što mame imaju da slave razlikuje se dramatično u zavisnosti od države u kojoj žive, po izveštaju organizacije Save the Children, u kojem su navedeni podaci iz 164 zemlje vezani za dostupnost zdravstvene zaštite, obrazovanja i različitih mogućnosti. Norveška … Continue reading