Promocija rodne ravnopravnosti je ključ za efektnu EU Strategiju za aktivno starenje

Ključne zaineresovane strane iz cele EU su se okuple u Briselu da bi obeležile Treći Evropski dan solidarnosti među generacijama, koji je održan 29. Aprila, Evropski ženski lobi (EWL) je pozvao de se obrati više pažnje na rodnu  ravnopravnost u evropskim politikama koje se bave izazovim sa kojim se susreće starija populacija širom Evrope. Pitanja … Continue reading

I dalje postoje nejednakosti između muškaraca i žena kada je u pitanju odnos posao-privatni život

Trenutna istraživanja koja sprovodi EIGE  (Evropski institut za rodnu ravnopravnost) pokazuju da, uprkos unapređenju mera,  odnos između posla i privatnog života ostaje neravnomerno raspoređen između žena i muškaraca.  Istraživanja pokazuju da su žene i dalje glavne negovateljice dece i starijih, u najvećem broju zemalja članica Evropske unije. Prema tome, žene se, više nego muškarci,  suočavaju … Continue reading

Pokrenuta inicijativa za formiranje opservatorije za nasilje prema ženama

     Beograd, 25. april 2011. godina   Izveštaj sa konferencije: „OPSERVATORIJA ZA NASILJE PREMA ŽENAMA“ Autonomni ženski centar i Mreža za Evropski ženski lobi (EWL) organizovele su 21. aprila 2011. godine u Beogradu međunarodnu konferenciju pod nazivom Opservatorija nasilja prema ženama u Srbiji. Na konferenciji su predstavljene aktivnosti Evropskog ženskog lobija. Cecile Greboval, generalna sekretarka ove … Continue reading

Evropska konvencija o nasilju prema ženama mora da uključi zaštitu za lezbejke, biseksualne i trans žene

Komitet ministara Saveta Evrope objavio je da je 6. aprila 2011. godine usvojena nova konvencija za zaštitu žena od nasilja. Evropska ILGA smatra da je ovim načinjen značajan napredak u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja i potpunoj zaštiti žena širom Evrope, kako od porodičnog, tako i od ostalih oblika nasilja: na javnim mestima, prisilnog braka, … Continue reading

Poljoprivredna politika Evropske unije bi trebalo da podstiče rodnu ravnopravnost

Implementacija principa rodne ravnopravnosti u reformu agrikulturne politike Evropske unije, način je da se promoviše održivi ekonomski razvoj, kaže se u rezoluciji Evropskog parlamenta koja poziva na obezbeđivanje socijalne zaštite i svih roditeljskih beneficija za žene poljoprivrednice.           Parlament je 5. aprila odobrio izveštaj, čiji je nacrt izradila Elizabet Jegle, o ulozi žena u ruralnim … Continue reading

Strategija za integraciju Romkinja i Roma: bitan je kvalitet

I mađarski predsedavajući i Evropska komisija  istakli su ulogu romskih organizacija, na petom sastanku Evropske platforme za Rome u Budimpešti 8. aprila, 2011. godine. EU organizacije tvrde da je učešće romskih organizacija bitno da bi se sprečilo da države članice razvodne jak predlog Komisije.  EU organizacije, predstavnice/i međunarodnih organizacija, NVO-i, zastupnice/i za prava građana i manjina, romske/i … Continue reading

Dobrovoljne kvote za žene ne funkcionišu

Dobrovoljne kvote za žene na čelima javnih kompanija,koje je predložila Evropska komisija, ne funkcionišu i, stoga, postoji potreba da se uvedu zakonski obavezujuće kvote, izjavila je norveška zvaničnica na osnovu značajnog iskustva nordijskih zemalja u ovoj oblasti. „U Norveškoj, nismo uspeli da napravimo promenu uz pomoć ovog pristupa“, izjavila je ministarka javne uprave, Rigmor Asrud, … Continue reading

EWL pozdravlja zahtev Evropskog parlamenta za usvajanje EU strategije za borbu protiv nasilja prema ženama

(Brisel, 5. April 2011) Evropski parlament je danas usvojio izveštaj o „prioritetnim oblastima“, kao i nacrt novog okvira mera za borbu protiv nasilja prema ženama, koji je izradila poslanica Eva-Brit Svenson. EWL toplo pozdravlja ovo glasanje koje pokazuje zajedničku predanost članica/ova Evropskog parlamenta borbi protiv upornog kršenja ovog ljudskog prava. Izveštaj je veoma snažan politički dokument koji ističe potvrdu … Continue reading

Prema podacima iz popisa stanovništva 2002. godine u Srbiji živi oko 108.000 Roma. U nezvaničnim statistikama i izveštajima procenjuje se da ih je mnogo više, oko 450.000. Romima je u Srbiji priznat status nacionalne manjine 2002. godine. Vlada Srbije je 2009. usvojila Nacionalu strategiju za unapređenje položaja Roma i formirala Savet za unapređenje položaja Roma, … Continue reading

Vođenje ekonomske politike bez perspektive ženskih ljudskih prava ometa postizanje inkluzivnih ciljeva Strategije Evropa 2020, tvrdi EWL

EWL doprinosi prvoj sveobuhvatnoj implementaciji Strategije Evropa 2020 na nacionalnom nivou, kao i prvom evropskom Sastanku o koordinisanju ekonomskih mera tako što ističe posledice koje nedostatak rodno osetljivih mera ima na žene u Evropi, inače pod najvećim udarom efekata krize i mera štednje.  EWL je načinio tri preporuke za integrisanje perspektive ženskih prava i rodne … Continue reading