EWL i članice iz Mađarske se spremaju za konferenciju o Romkinjama u Budimpešti 7. aprila

(Brisel) Evropski ženski lobi i Mađraski ženski lobi imaju zadovoljstvo da vas pozovu na evropsku konfereciju o Romkinjama u Centralnoj i Istočnoj Evropi koja će se održati u Budimpešti 7. aprila. Kako je inkluzija Roma postala prioritet na evropskom nivou poslednjih godina, verujemo da je važno obratiti pažnju na specifičnu situaciju Romkinja i na to … Continue reading

EWL upozorava predsednike država članica EU na rodno neosetljivo ekonomsko upravljanje

  (Brisel) EWL je pre sastanka Evropskog veća upozorila predsednike članica država EU da je ekonomsko upravljanje bez obraćanja pažnje na ženska prava i rodnu ravnopravnost podriva ciljeve inkluzije Strategije Evropa 2020.  Na dvodnevnom samitu Evropsko veće će se složiti o merama zaštite finansijske stabilnosti u EU i prioritetima strukturalne reforme i fiskalne kosnolidacije u godini … Continue reading

Evropski parlament usvojio rezoluciju o strategiji Evropske unije za integraciju romske populacije u Evropi

10-12 miliona Roma u Evropi trebalo bi da ima koristi od prihvatanja obavezujućeg minimuma standardda na nivou Evropske sa ciljjem poboljšanja njihovog pristupa zapošljavanju, obrazovanju, smeštaju i zdravstvenoj zaštiti, kažu predstavnici parlamenta u rezoluciji usvojenoj u sredu, 9. marta.           Rezolucija, koja bi trebalo da utiče na predstojeće  usvajanje strategije za inkluziju Roma, takođe poziva … Continue reading

Države članice EU moraju garantovati jednakost obezbeđujući samostalnost ženama migrantkinjama

Zvaničnice i zvaničnice, stručnjakinje i stručnjaci, kao i predstavnice/i civilnog društva okupile/i su se danas u Briselu na objavljivanju trećeg izdanja Indeksa mera za integraciju imigrantkinja/imigranata (MIPEX), dugoročnog projekta koji za cilj ima evaluaciju i upoređivanje različitih vladinih mera za promovisanje integracije migrantske populacije u svim državama ćlanicama Evropske unije i nekolicini zemalja van granica … Continue reading

EWL naglašava da je roditeljsko odsustvo sa posla za muškarce preduslov za balansiran odnos posao-život i za muškarce i za žene

22.februara EWL je podneo odgovor pred konsultacijama interesne grupe Evropske komisije na moguće mere EU u oblasti očinskog odsustva-porodiljskog. U ovom prilogu EWL  je naglasio kako bi EU mere u oblasti očinskog odsustva bile značajan doprinos i korak napred u jednakoj podeli posla između roditelja, ka većoj jednakosti u plaćenim i neplaćenim poslovima između žena … Continue reading

Za sada bez kvota za žene u upravljačkim telima u EU

Evropska unija ulaže napore da poveća učešće žena u procesu odlučivanja i u ekonomiji i u politici, ali za sada nije prihvaćen predlog da se na nivou EU utvrdi obavezni broj žena u telima koje donose odluke. U 2010. u samo tri članice EU žene su bile na čelu vlada, a manje od četvrtine poslanika … Continue reading

Obeležen prvi Evropski dan jednakih zarada

Evropski Ženski Lobi (EWL) je pozdravio održavanje prvog Evropskog dana jednakih zarada održanog u subotu 5. marta kao realizaciju iniicijative koja je već postojala u mnogim zemljama članicama i podržale su je ženske organizacije. Ideja obeležavanja Dana jednakih zarada ima za cilj ilustrovanje raskoraka između muških i ženskih zarada u Evropi koja trenutno iznosi 17,5%: … Continue reading

Doneta presuda Evropskog suda pravde protiv diskriminacije u osiguranju

Evropski sud pravde (ECJ) je juče, 1. Marta, doneo presudu u slučaju Test-Aša (C-236/09) u kojem je reč o rodnoj diskriminaciji vezanoj za premije osiguranja. Najviši sud Evropske unije presudio je da razlike u premijama osiguranja muškaraca i žena nisu kompatabilne sa Poveljom Evropske unije o temeljnim pravima. Zemlje članice ne smeju da odstupaju od … Continue reading

Žene i dalje zarađuju manje od muškaraca

U svetu se 8. mart obeležava kao dan dostignuća žena u borbi za ravnopravnost u svim oblastima života i 2011. obeležava se 100. put. Primer nejednakosti koja se održala nakon čitavog veka intenzivne borbe za jednakost polova je nejednaka zarada muškaraca i žena. Procenjuje se da žene u EU zarade u proseku 17,8% manje tokom … Continue reading