EWL se pridružuje drugim NVO u zahtevanju konsultacija u vezi sa Strategijom EU za poboljšanje položaja Roma

(Brisel, 15. Feburar, 2011) Grupa evropskih i mađarskih romskih i ostalih organizacija uputila je pismo mađarskoj Vladi, koja je trenutno na poziciji predsedavajućeg Evropskom unijom, kao i Evropskoj komisiji, zahtevajući otvorene konsultacije sa nevladinim organizacijama o inicijativama Evropske unije vezanim za romsku populaciju.  Bridžit Trims, predsednica EWL-a, potpisala je dopis u ime organizacije.           Prepoznajući … Continue reading

Turska: Roj Women preispituje efektivnost Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv nasilja nad ženama

Roj Women je kurdski i turski grass-roots ženski pokret osnovan 2004 u Londonu. Čini ga grupa od nekoliko stotina žena iz različitih zemalja, kako iz Evrope, tako i kurdskih delova Sirije, Irana, Iraka i Turske.           U skorašnjem kratkom izveštaju o njihovoj kampanji za efektnu implementaciju Nacionalnog akcionog plana za borbu protiv nasilja nad ženama, Roj Women objašnjava … Continue reading

Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) objavila je izveštaj o višestrukoj diskriminaciji

  Agencija Evropske unije za fundamentalna prava (FRA) objavljuje je izveštaj o višestrukoj diskriminaciji pod nazivom „EU-MIDIS Podaci u fokusu 5: Višestruka diskriminacija“           Agencija Evropske unije za fundamentalna prava objavila je, početkom februara 2011. godine, na izložbi agencija Evropske unije pod imenom “Pravo napred“, održanoj u Evropskom parlamentu, rezultate svog istraživanja o višestrukoj diskriminaciji. … Continue reading

Kako izaći na kraj sa siromaštvom žena u Evropi

Žene širom Evrope se suočavaju sa većim siromaštvom, nižim platama i gorim radnim uslovima nego muškarci. One u proseku zarađuju između 14% i 17% manje od muškaraca i veća je verovatnoća da su zaposlene na određeno vreme. Na zasedanju Evropskog parlamenta posvećenom ženskim pravima i jednakosti polova, predstavljen je izveštaj koji je opravdao poziv vladama … Continue reading

Evropska komisija je objavila nov izveštaj :“Nasilje nad ženama i uloga rodne ravnopravnosti, socijalne inkluzije i strategija zdravstvene zastite.“

            Iako je Evropska unija uložila značajne napore ka postizanju rodne ravnopravnosti u proteklih nekoliko decenija, žene su i dalje najveće žrtve rodno zasnovanog nasilja. Združeni izveštaj Evropske komisije za 2010 o nasilju nad ženama i ulozi rodne ravnopravnosti, socijalne inkluzije i strategija zdravstvene zaštite predstavlja analizu socijalnog aspekta ove vrste nasilja.           Cilj … Continue reading

Rodna ravnopravnost na agendi predsedavajućeg Evropskom unijom

          Mađarska u svojstvu predsedavajućeg Evropskom unijom radi na unapređenju Evropskog pakta o rodnoj ravnopravnosti,. Nacrt dokumenta koji je skrojen prema strategiji Evropa 2020 predstavljen je na sastanku radne grupe u Budmipešti. Članovi/ce radne grupe  su takođe proučavali uticaj krize na rodnu ravnopravnost.           Iako s pravne tačke gledišta ni muškarci ni žene ne trpe … Continue reading

Komitet za ženska prava raspravlja o situaciji u Evropi kad je reč o samohranim majkama

Kako porodice i porodični život postaju sve raznovrsniji širom Evrope,  u ponedeljak (31 januara) odrzan je skup sa poslanicima i poslanicama Evopskog parlamenta i akademicima/akademkinjama na kom se raspravljalo o položaju samohranih majki i izazovima sa kojima se one suočavaju. Otprilike svako treće dete u Evropskoj uniji je rođeno u vanbračnoj zajednici i 9 od 10 … Continue reading

Nova statistika iz Irske pokazuje rodnu i struktuiranu prirodu seksualnog nasilja

                    Prema statistici o seksualnom nasilju koju je objavila irska Mreža za podršku u slučajevima silovanja, 85.2% žrtava su žene, a 95.7%  počinalaca su muškarci.           Većina (60.7%) žrtava seksualnog nasilja su deca. 30.4% žrtava doživi iskustvo seksualnog nasilja u odraslom dobu, a čak 8.9% i kao deca i kao odrasli.           Za žene … Continue reading

Poslednji izveštaj o porodičnom nasilju nad ženama u Južno-baltičkoj regiji

Sa velikim zadovoljstvom, poljska Istočno-zapadna ženska mreza (NEWW) predstavila je svoju najnoviju publikaciju „Nasilje u porodici u Južno baltičkom regionu: Kaliningrad, Litvanija, Poljska i Švedska. Južno baltička regija-Izveštaj o zoni bez nasilja.“            Ova publikacija je pokušaj predstavljanja trenutne situacije kad je reč o slučajevima nasilja u porodici u 4 zemlje koje su učestvovale u … Continue reading

Savet Evrope zavrsava prvu evropsku konvenciju protiv nasilja nad ženama

 Na svom devetom, ujedno i poslednjem sastanku, održanom u Strazburu izmedju 18. i 21. januara 2010. godine, Ad hok Komitet za sprečavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Ad Hoc Committee on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence – CAHVIO) završio je tekst Konvencije Saveta Evrope protiv nasilja nad … Continue reading